1 8 9 1095 / 95 POSTS
Top 5 render farm tốt nhất cho GPU và CPU

Top 5 render farm tốt nhất cho GPU và CPU

Rendering là bước quan trọng và bắt buộc phải xảy ra khi tạo ra một tác phẩm 3D mà các nghệ sĩ, nhà thiết kế 3D, kiến trúc sư phải làm. Tuy nhiên, ren [...]

Gia nhập gia đình RenderFarms

Bạn thân mến! RenderFarms Việt Nam là một team nhỏ gồm những thành viên có niềm đam mê về Kỹ xảo điện ảnh (VFX), Animation và 3D. RenderFarms ra đời [...]

Giới thiệu RenderFarms

Chào mừng bạn đến với RenderFarms! RenderFarms Việt Nam là một team nhỏ gồm những thành viên có niềm đam mê về Kỹ xảo điện ảnh (VFX), Animation và 3D [...]
1 8 9 1095 / 95 POSTS