Kết nối cùng RenderFarms Việt Nam

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào xin hãy gửi thông tin cho RenderFarms, chúng tôi rất vui vì bạn đã quan tâm và đóng góp ý kiến xây dựng cho render farms Việt Nam ngày càng phát triển hơn. 

Mọi thắc mắc và đóng góp các bạn hãy gửi mail theo form dưới đây cho chúng tôi.