Tag: 3D rendering animation

Mô hình 3D trong hoạt hình là gì? Cách làm việc với 3D Modeling

Mô hình 3D trong hoạt hình là gì? Cách làm việc với 3D Modeling

Nhiều khi làm việc với các mô hình tạo 3D có đôi khi bạn sẽ cảm thấy rất bực bội, bởi vì những gì người dùng trải nghiệm hầu hết chúng không giống với [...]
Mẹo kết xuất 3D animation mà bạn chưa biết

Mẹo kết xuất 3D animation mà bạn chưa biết

Trong quá trình kết xuất, những gì đã được thực hiện trong mô hình 3D, thiết bị, hoạt ảnh, đổ bóng, tạo kết cấu, VFX và ánh sáng sẽ được hợp nhất với [...]
2 / 2 POSTS